Ønsker du å leie klubbhuset til et arrangement?

Lokalene på klubbhuset

Når du leier klubbhuset, så leier du alle rom i andre etasje. Området rundt klubbhuset er et aktivt idrettsområde og vil bli benyttet av andre i leieperioden. Vigra IL har aktiviteter innen et bredt spekter av idretter og Rota idrettsanlegg benyttes flittig.

I klubbhusets andre etasje, så finner du et selskapslokale, kjøkken og toalett. Det finnes utstyr til oppdekking, men ta kontakt med vår kontaktperson. Lokalet kan benyttes til møter og lignende, men det finnes ikke egen projektor, så dette må en selv medbringe.

Utleieavtale for Rota klubbhus

Avtale om leie anses å være gyldig når leieavtalen har signatur fra begge parter og innbetalt leie er dokumentert. Ansvarlig leietaker må være over 25 år og skal underskrive avtale om leie. Fremleie er ikke på noen måte tillatt og lokalet skal benyttes til leieformålet angitt i leieavtalen.

Leietaker har ansvar for alt utstyr og inventar som benyttes. Utstyret skal settes tilbake på plass i rengjort stand, stoler, bord og annet løsøre. Det skal meldes fra til utleier om eventuelle skader på utstyr og inventar. Dersom lokalene er tilgriset slik at det kreves ekstra rengjøring vil kostnader med dette belastes ansvarlig leietaker. Utbedring av skader og eventuell erstatning belastet leietaker.

Leieavtalen er mellom Vigra IL og leietaker, men blir forvaltet av Vigra IL Bueskyttere.

Leiebetingelser

Leietaker står ansvarlig for overholdelse av alle betingelsene og aksepterer disse ved signering av avtalen:

 • Røyking i lokalene er ikke tillatt. Det oppfordres til ikke å røyke ved inngangen og sneiper skal kastes på angitt plass.
 • Levende lys settes i lysestaker på bord i god avstand fra brennbart materiale og brennes kun i rom der folk er tilstede. Leietaker må gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier og plassering av slukningsutstyr.
 • Bruk av engangsgrill er ikke tillatt innenfor Rota idrettsanlegg.
 • Leietaker må selv sørge for å innhente tillatelse til alkoholservering dersom det er behov for dette.
 • Leietaker er ansvarlig for sine gjester innendørs og utendørs og for at uvedkommende ikke kommer inn i lokalene og låser selv av lokalene i leieperioden.
 • Utleielokalet skal brukes på en skånsom måte og leien omfatter ikke utearealet på Rota idrettsanlegg.
 • Rota idrettsanlegg er et aktivt anlegg med mange brukere og det må derfor tas tilbørlig hensyn og ikke være til sjenanse for andre aktiviteter på området.
 • Parkering skal skje på parkeringsplassen ved klubbhuset eller på øvre side av idrettsanlegget. Parkering ved klubbhuset er forbeholdt handikappede.
 • Bortkommet eller ødelagt materiell, tilbehør og inventar må erstattes.
 • Etter avsluttet arrangement er leietaker ansvarlig for at:
  • Lokalene er ryddet og feiet. Bord og stoler settes på plass slik de stod ved overtakelse
  • Søppel kastes i dunker utenfor huset.
  • Kjøkkenservice og bestikk vaskes opp og settes på plass i skuffer og skap. Se oppslått instruks for bruk av steamer.
  • Alle lys er slukket, samtlige vinduer og dører lukket og låst.
  • Nøkkel leveres tilbake ved leieforholdets utløp etter befaring med utleier.

Leiepriser

 • Barneselskap under 16 år kr. 500,-
 • Voksenselskap kr. 1500,-
 • Andre aktiviteter á 2 timer kr. 250,- pr gang
 • Ved lengre leieforhold avtales pris spesielt og skal fremkomme i merknader til avtalen

Hvordan sende en forespørsel?

Marker dager du ønsker å leie i kalenderen under og så vil vår leieansvarlige kontakte deg eller sende deg en bekreftelse på ditt ønske om leie. Markerte dager er utleid, men det kan være muligheter, dersom du skal leie en kort stund. Skriv litt om dette i feltet merknader til leien.

Utleiekalender

Laster kalender...
- Tilgjengelig
26
- Reservert
26
- Avventer behandling
captcha

Avtale om leie er ikke bekreftet, før du har fått en epost om dette fra vår leieansvarlige.